Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile‣ Wirtualne Targi Edukacyjne
xs
sm
md
lg
xl

O nas

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od 2000 roku kształci specjalistów na praktycznych kierunkach studiów medycznych, ekonomicznych, technicznych i społecznych.

Prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, odpowiadające na dynamiczne przemiany rynku pracy. Co więcej, w programie studiów znajdują się wielomiesięczne praktyki. Umożliwia to naszym studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych – tak wysoce cenionych przez pracodawców.

Szeroka współpraca Uczelni z biznesem krajowym i międzynarodowym zaowocowała studiami dualnymi – innowacyjnym projektem edukacyjnym na kierunkach inżynierskich. Na studiach tego typu kształcimy w partnerstwie z kilkudziesięcioma renomowanymi firmami m.in.: Philips Lighting Poland (obecnie Signify), SeaKing Poland, czy Hydro. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, prowadzącą studia dualne na tak szeroką skalę.

Jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania i rozwoju Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile jest internacjonalizacja procesu kształcenia. Od 2007 roku PUSS w Pile uczestniczy w Programie Erasmus+, który umożliwia międzynarodową mobilność, czyli wyjazdy w celach edukacyjnych studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej. Dzięki Programowi studenci mogą zrealizować za granicą nawet 1/3 zajęć dydaktycznych. PUSS w Pile prowadzi współpracę międzynarodową w ramach wszystkich realizowanych kierunków studiów z 39 uczelniami w 19 krajach - od Hiszpanii po Turcję. Kraje należące do Unii Europejskiej to oczywisty główny kierunek takiej współpracy. Jednak z każdym rokiem rozszerza się ona na obszary zdefiniowane, jako partnerskie. Od 2018 roku studenci i pracownicy Uczelni, mogą skorzystać z wyjazdów do nowych państw i uczelni, z którymi zawarte zostały umowy bilateralne: Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Rosji. Kolejnym sukcesem jest otwarcie możliwości współpracy z uczelniami w Kolumbii i Kambodży.

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent budownictwa posiada szeroką wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Jest dobrze przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych oraz do współudziału w projektowaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunikacyjnego i użyteczności publicznej. ABSOLWENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO ZATRUDNIAJĄ: - firmy projektowe i wykonawcze, - nadzór budowlany, - wytwórnie betonu i elementów budowlanych, - przemysł materiałów budowlanych, - jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i architekturą. Szeroka współpraca Uczelni z biznesem krajowym i międzynarodowym zaowocowała studiami dualnymi – innowacyjnym projektem edukacyjnym na kierunkach inżynierskich. Na studiach tego typu, Uczelnia kształci w partnerstwie z ponad 40. renomowanymi firmami m.in.: Signify, SeaKing Poland, czy Hydro i jest jedną z nielicznych uczelni w kraju, prowadzących studia dualne na tak szeroką skalę. Dzięki temu, studenci otrzymują praktyczne przygotowanie do zawodu oraz kwalifikacje cenione na rynku pracy.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
budownictwo energooszczędne
konstrukcje budowlane i inżynierskie
technologia i organizacja budownictwa


Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski
Studia na kierunku EKONOMIA to kompendium wiedzy z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i umiejętności sporządzania analiz finansowych oraz ich wykorzystania w praktyce, możliwości stosowania szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w pracy samorządowej oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową. W programie studiów duży nacisk położono na zajęcia o charakterze praktycznym (m.in. ćwiczenia, laboratoria, projekty), zaplanowano wykorzystywanie szerokiego zakresu oprogramowania komputerowego, szczególnie podczas zajęć na poszczególnych specjalnościach (np. STATA, Optima). Istotne jest, iż na kierunku ekonomia zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez nauczycieli-praktyków, jak również, gościnnie, przez przedstawicieli lokalnego otoczenia biznesu.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2000.00 PLN / semestr

Specjalizacje
rachunkowość i skarbowość
zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami


Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski
Studia na kierunku EKONOMIA to kompendium wiedzy z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i umiejętności sporządzania analiz finansowych oraz ich wykorzystania w praktyce, możliwości stosowania szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w pracy samorządowej oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową. W programie studiów duży nacisk położono na zajęcia o charakterze praktycznym (m.in. ćwiczenia, laboratoria, projekty), zaplanowano wykorzystywanie szerokiego zakresu oprogramowania komputerowego, szczególnie podczas zajęć na poszczególnych specjalnościach (np. STATA, Optima). Istotne jest, iż na kierunku ekonomia zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez nauczycieli-praktyków, jak również, gościnnie, przez przedstawicieli lokalnego otoczenia biznesu.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
rachunkowość i skarbowość
zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami


Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski
Studia magisterskie na kierunku ekonomia to kompleksowe zestawienie poszerzonej wiedzy ogólnoekonomicznej oraz specjalistycznej w zakresie trzech specjalności. Z uwagi na praktyczny charakter kierunku, skupiono znaczną uwagę na technikach i metodach, które z powodzeniem będą mogły być wykorzystane w postaci umiejętności i kompetencji na rynku pracy. Duży nacisk został położony na rozszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie języków obcych. Studenci kierunku przygotowywani są językowo (język angielski lub język niemiecki) w zakresie czterech przedmiotów takich jak: język obcy I, język obcy II, język specjalistyczny i przedmiot w języku obcym (etyka gospodarcza). W przedmiotach ogólnych i kierunkowych kluczowe jest podejście do problemów ekonomicznych w przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik, w tym także metod ilościowych. Oprócz zaawansowanej mikroekonomii i makroekonomii, student ma możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy podczas przedmiotu zastosowanie oprogramowania analitycznego w badaniach makro- i mikroekonomicznych. Ogólna wiedza z zakresu m.in. e-biznesu, ekonomii międzynarodowej czy ekonomii zrównoważonego rozwoju pozwoli absolwentowi kierunku posiąść szerokie horyzonty w zaawansowanej materii ekonomicznej, z podkreśleniem bieżących problemów na świecie. Z uwagi na rosnące oczekiwania rynku pracy na szeroko rozumianych specjalistów m.in. w zakresie rachunkowości czy prowadzenia działalności gospodarczej w planie studiów wypracowano przestrzeń dla zagadnień w zakresie protokołu dyplomatycznego i etykiety menedżera.
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2000.00 PLN / semestr

Specjalizacje
ekonomia menedżerska
rachunkowość i doradztwo finansowe


Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski
Studia magisterskie na kierunku ekonomia to kompleksowe zestawienie poszerzonej wiedzy ogólnoekonomicznej oraz specjalistycznej w zakresie trzech specjalności. Z uwagi na praktyczny charakter kierunku, skupiono znaczną uwagę na technikach i metodach, które z powodzeniem będą mogły być wykorzystane w postaci umiejętności i kompetencji na rynku pracy. Duży nacisk został położony na rozszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie języków obcych. Studenci kierunku przygotowywani są językowo (język angielski lub język niemiecki) w zakresie czterech przedmiotów takich jak: język obcy I, język obcy II, język specjalistyczny i przedmiot w języku obcym (etyka gospodarcza). W przedmiotach ogólnych i kierunkowych kluczowe jest podejście do problemów ekonomicznych w przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik, w tym także metod ilościowych. Oprócz zaawansowanej mikroekonomii i makroekonomii, student ma możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy podczas przedmiotu zastosowanie oprogramowania analitycznego w badaniach makro- i mikroekonomicznych. Ogólna wiedza z zakresu m.in. e-biznesu, ekonomii międzynarodowej czy ekonomii zrównoważonego rozwoju pozwoli absolwentowi kierunku posiąść szerokie horyzonty w zaawansowanej materii ekonomicznej, z podkreśleniem bieżących problemów na świecie. Z uwagi na rosnące oczekiwania rynku pracy na szeroko rozumianych specjalistów m.in. w zakresie rachunkowości czy prowadzenia działalności gospodarczej w planie studiów wypracowano przestrzeń dla zagadnień w zakresie protokołu dyplomatycznego i etykiety menedżera.
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
ekonomia menedżerska
rachunkowość i doradztwo finansowe


Elektrotechnika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Absolwent kierunku elektrotechnika jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki informatyczno-elektronicznej. Studia pierwszego stopnia – inżynierskie, zapewniają absolwentowi teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych i odnawialnych źródeł energii (w zależności od specjalności). Absolwenci kierunku elektrotechnika znajdują zatrudnienie w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, elektromechanicznym, energetycznym, jako: programiści sterowników, projektanci sprzętu elektrycznego, w serwisach. Znajdują zatrudnienie w utrzymaniu produkcji wielkich zakładów przemysłowych, w małych firmach zajmujących się ogólnie rozumianym sprzętem elektrycznym, czy wreszcie zakładają własną działalność gospodarczą, zajmując się dystrybucją, wykonawstwem i serwisem. Szczególnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się absolwenci specjalności SAiE, chętnie zatrudniani przy obsłudze robotów, czy też urządzeń automatyki, a specjalności OZE - w energetyce odnawialnej. Wysokie umiejętności praktyczne absolwentów kierunku elektrotechnika, stają się podstawą szybkiej kariery zawodowej. Wielu z nich podejmuje studia magisterskie, wielu podnosi swoje kompetencje zawodowe na stypendiach i kursach zagranicznych. Daje to powody do szybkich awansów na wyższe stanowiska oraz osiągania wyższych zarobków. Szeroka współpraca Uczelni z biznesem krajowym i międzynarodowym zaowocowała studiami dualnymi – innowacyjnym projektem edukacyjnym na kierunkach inżynierskich. Na studiach tego typu, Uczelnia kształci w partnerstwie z ponad 40. renomowanymi firmami m.in.: Signify, SeaKing Poland, czy Hydro i jest jedną z nielicznych uczelni w kraju, prowadzących studia dualne na tak szeroką skalę.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
odnawialne źródła energii
systemy automatyki i elektroniki


Filologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski
Absolwent kierunku filologia uzyskuje umiejętności z języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (dla specjalności "język angielski w biznesie i zarządzaniu", "lingwistyka stosowana" i "lektor i tłumacz języka angielskiego"), a z języka obcego na poziomie B2; w przypadku specjalności "lingwistyka stosowana" język niemiecki co najmniej na poziomie B2. Program kształcenia opiera się na rozbudowanym, sześciomiesięcznym systemie praktyk oraz kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności studentów w trakcie zajęć o charakterze warsztatowym. Kształcenie na kierunku filologia obejmuje trzy specjalności: angielski w biznesie i zarządzaniu lingwistyka stosowana lektor i tłumacz języka angielskiego - NOWOŚĆ Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek. Specjalności wybierane są po I semestrze studiów. ORGANIZACJA STUDIÓW Studia na kierunku filologia trwają 6 semestrów. W toku studiów znajdują się zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria) oraz praktyka zawodowa (która może być odbywana również za granicą). Na program studiów składają się przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe oraz specjalnościowe.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
lektor i tłumacz języka angielskiego
lingwistyka stosowana
język angielski w biznesie i zarządzaniu


Kosmetologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski
Kosmetologia nauka o interdyscyplinarnym charakterze z obszaru nauk o zdrowiu i nauk medycznych jest kierunkiem studiów licencjackich, oferowanym przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile. Jest to dziedzina, której rozwój w ostatnich latach nabrał niezwykłego tempa. Wynika to z zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o sylwetkę i wygląd. Rośnie także rola nowoczesnych rozwiązań technologicznych i medycznych w zakresie medycyny estetycznej, dlatego też uczelnia będzie kształcić wykwalifikowanych kosmetologów, przygotowanych do pracy w tym zawodzie. KARIERA PO STUDIACH: - po studiach możesz pracować jako kosmetolog w gabinetach i salonach kosmetycznych, ośrodkach SPA i firmach kosmetycznych oraz asystować przy zabiegach dermatologicznych, a połączenie umiejętności praktycznych z zakresu kosmetologii i obszarów pokrewnych, z wiedzą i umiejętnościami prawnoekonomicznymi przygotuje Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej; - w trakcie studiów poznajesz i wykorzystujesz, pod okiem profesjonalistów, nowoczesną aparaturę zabiegową, co jest kluczowe w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych na najwyższym poziomie; - zyskujesz możliwość ukończenia dodatkowych kursów specjalistycznych, finansowanych, m.in. z funduszy unijnych; - masz szansę na rozwój naukowy i praktyczny – w ramach studenckiego koła naukowego uczestniczysz w dodatkowych zajęciach i wydarzeniach; - możesz uczestniczyć w programach mobilności studentów i zdobywać doświadczenie również za granicą.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Kryminalistyka z kryminologią
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski
Kierunek jest odpowiedzią na nasilające się w Polsce i świecie problemy związane ze stanem i poczuciem bezpieczeństwa publicznego. Zarówno profil, jak program studiów, pomyślane zostały w taki sposób, by maksymalizować możliwość nabywania przez studentów kompetencji o praktycznych walorach. Służyć ma temu, w szczególności, dobór przedmiotów, których zdecydowana większość zorientowana jest praktycznie i dotyka ważnych z tego właśnie punktu widzenia zagadnień. Należą do nich między innymi sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz systemu instytucji zorientowanych na bezpieczeństwo, problematyka taktyki i techniki kryminalistycznej oraz rozpoznawczej, a także szeroko potraktowane zagadnienia ze zróżnicowanych obszarów prawa. Zajęcia prowadzone są w oparciu o bardzo wyspecjalizowaną bazę dydaktyczną. Jest to możliwe między innymi z uwagi na zasoby własne PUSS w Pile, stale wzbogacane i modernizowane pod kątem potrzeb realizowanej oferty dydaktycznej. Kierunek kryminalistyka z kryminologią prowadzony jest pod patronatem Komendy Głównej Policji. Jednocześnie Rektor PUSS w Pile podpisał umowy o współpracy ze Szkołą Policji w Pile i Komendą Powiatową Policji w Pile. Dzięki temu baza specjalistycznych laboratoriów i sprzętu niepomiernie się powiększyła, dając niezwykle bogate spektrum dostępu do najnowocześniejszych zasobów z zakresu kształcenia praktycznego specjalistów w obszarach kryminalistyki i kryminologii. CO Z TEGO WYNIKA DLA PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW KIERUNKU? Absolwent uzyska szeroki zasób wiedzy i umiejętności, które pozwalają mu w podstawowym wymiarze, lecz sprawnie, realizować zadania przypisane licznym instytucjom bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, jak na przykład: policja, straż miejska, kuratorska służba sądowa, służba więzienna. Ponadto znajdzie zatrudnienie w podmiotach sektora ubezpieczeń, czy instytucjach i organizacjach o charakterze pozarządowym, których działalność zorientowana jest na problematykę bezpieczeństwa społecznego, profilaktyki społecznej oraz przeciwdziałania i wykrywania przestępczości. W procesie kształcenia studenci uczestniczyć będą przede wszystkim w zajęciach o charakterze praktycznym, w szczególności w formie laboratoriów, projektów i ćwiczeń. Podczas tych zajęć wykorzystywany będzie specjalistyczny sprzęt służący realizowaniu czynności z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Zasady działania i posługiwania się tym sprzętem prezentowane będą przede wszystkim przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Skutkiem tego absolwenci zdobędą umiejętności, wiedzę i kompetencje między innymi w zakresie: - pobierania, zabezpieczania i analizy śladów kryminalistycznych; - wykorzystywania nowoczesnych metod i techniki informatycznej w zakresie działalności kryminalistycznej; - gromadzenia, analizowania i praktycznego wykorzystywania informacji, w tym także źródeł specjalistycznej informacji naukowej w celu ustawicznego doskonalenia się i poszerzania zakresu wiedzy profesjonalnej; - współpracy w podstawowym zakresie z prokuraturą, policją, medycyną sądową; - wykorzystywania wiedzy prawnej w postępowaniu dowodowym; - struktury organizacyjnej i sposobu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa; - podejmowania działań z zakresu interwencji kryzysowej, w tym udzielania wsparcia, mediacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów i świadczenia poradnictwa prawnego w podstawowym zakresie; - diagnozowania zagrożeń społecznych, oceny stopnia ich zaawansowania i projektowania oraz realizacji działań neutralizujących te zagrożenia; - prewencji kryminalnej.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski
Program studiów zapewnia przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie organizacji i technologii produkcji, nowoczesnych metod wytwarzania oraz efektywnego sterowania procesami projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Absolwenci kierunku potrafią, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod organizacji pracy, planować, projektować i zarządzać systemami eksploatacji maszyn produkcyjnych oraz pojazdów i maszyn roboczych. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w: przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu maszynowego, firmach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem pojazdów i maszyn roboczych, przedsiębiorstwach i instytucjach użytkujących pojazdy i maszyny robocze, przedsiębiorstwach transportowych, firmach zaplecza technicznego pojazdów i maszyn, przedsiębiorstwach produkcji półfabrykatów, elementów, podzespołów, zespołów, układów, maszyn urządzeń na wszystkich etapach procesu produkcji, przedsiębiorstwach przy zarządzaniu personelem i procesem produkcyjnym. Szeroka współpraca Uczelni z biznesem krajowym i międzynarodowym zaowocowała studiami dualnymi – innowacyjnym projektem edukacyjnym na kierunkach inżynierskich. Na studiach tego typu, Uczelnia kształci w partnerstwie z ponad 40. renomowanymi firmami m.in.: Signify, SeaKing Poland, czy Hydro i jest jedną z nielicznych uczelni w kraju, prowadzących studia dualne na tak szeroką skalę. Dzięki temu, studenci otrzymują praktyczne przygotowanie do zawodu oraz kwalifikacje cenione na rynku pracy - szczegóły TUTAJ Nowy budynek dla inżynierów W październiku 2020 roku, otwarty został nowy budynek dla kadr inżynierskich. W budynku pojawiły się nowe sprzęty m.in. w: laboratorium inżynierii produkcji, laboratorium silników i metrologii, pracowni wytrzymałości materiałów. Doposażona została także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa. Wszystkie te działania wpłyną z pewnością na udoskonalenie procesu kształcenia przyszłych inżynierów, którzy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup przez pracodawców naszego regionu. Co znajduje się w nowych pracowniach? - w laboratorium inżynierii produkcji studenci mają do dyspozycji najnowocześniejszy symulator spawania, który eliminuje z procesu substancje toksyczne oraz promieniowanie UV, na które narażeni byli uczący się tej sztuki. Znajduje się tu także wtryskarka laboratoryjna, która pozwala wykonywać próbki do badań wytrzymałościowych tworzyw sztucznych; - w pracowni metrologii znajduje się m.in. skaner 3D, dzięki któremu mierzyć można niezwykle precyzyjnie detale, trudno dostrzegalne przez ludzkie oko. To urządzenie wykorzystywane jest w działach jakości produkcji; - nowoczesny sprzęt zyskała także pracownia termodynamiki i eksploatacji oraz laboratorium silników spalinowych, gdzie znajdują się silniki wykorzystane obecnie w pojazdach, dzięki czemu kształcić można studentów z zakresu ich diagnostyki, eksploatacji i budowy; - stacja kontroli pojazdów wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt, który ukazuje studentom metody i analizy wykorzystywane w diagnostyce pojazdów. Co ważne ze stacji korzystać będą nie tylko studenci w procesie nauki, ale także mieszkańcy miasta i regionu; - w pracowniach znajdują się także prace inżynierskie naszych absolwentów, ukazujące np. proces automatyzacji produkcji, co wykorzystywane będzie przy zajęciach z automatyki i robotyki.
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
inżynieria produkcji
pojazdy i maszyny robocze