Wielkopolskie / PIŁA

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 1 wydarzeń

O nas

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od 2000 roku kształcimy specjalistów na praktycznych kierunkach studiów medycznych, ekonomicznych, technicznych i humanistycznych. Prowadzimy studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, odpowiadające na dynamiczne przemiany rynku pracy. Co więcej, w programie studiów znajdują się wielomiesięczne praktyki. Umożliwia to naszym studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych – tak wysoce cenionych przez pracodawców. 

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent budownictwa posiada szeroką wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Jest dobrze przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych oraz do współudziału w projektowaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunikacyjnego i użyteczności publicznej. Absolwenci zyskują dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności. Absolwentów kierunku budownictwo zatrudniają: firmy projektowe i wykonawcze; nadzór budowlany; wytwórnie betonu i elementów budowlanych; przemysł materiałów budowlanych; jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i architekturą.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo energooszczędne
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Technologia i organizacja budownictwa

Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent budownictwa posiada szeroką wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Jest dobrze przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych oraz do współudziału w projektowaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunikacyjnego i użyteczności publicznej. Absolwenci zyskują dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności. Absolwentów kierunku budownictwo zatrudniają: firmy projektowe i wykonawcze; nadzór budowlany; wytwórnie betonu i elementów budowlanych; przemysł materiałów budowlanych; jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i architekturą.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo energooszczędne
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Technologia i organizacja budownictwa

Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku ekonomia to kompendium wiedzy z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i umiejętności sporządzania analiz finansowych oraz ich wykorzystania w praktyce, możliwości stosowania szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w pracy samorządowej oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową. W programie studiów duży nacisk położono na zajęcia o charakterze praktycznym (m.in. ćwiczenia, laboratoria, projekty), zaplanowano wykorzystywanie szerokiego zakresu oprogramowania komputerowego, szczególnie podczas zajęć na poszczególnych specjalnościach. Istotne jest, iż na kierunku ekonomia zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez nauczycieli-praktyków, jak również gościnnie przez przedstawicieli lokalnego otoczenia biznesu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2000.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Informatyk - analityk procesów biznesowych
Inwestycje i nieruchomości
Rachunkowość i skarbowość
Turystyka i hotelarstwo
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku ekonomia to kompendium wiedzy z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i umiejętności sporządzania analiz finansowych oraz ich wykorzystania w praktyce, możliwości stosowania szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w pracy samorządowej oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową. W programie studiów duży nacisk położono na zajęcia o charakterze praktycznym (m.in. ćwiczenia, laboratoria, projekty), zaplanowano wykorzystywanie szerokiego zakresu oprogramowania komputerowego, szczególnie podczas zajęć na poszczególnych specjalnościach. Istotne jest, iż na kierunku ekonomia zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez nauczycieli-praktyków, jak również gościnnie przez przedstawicieli lokalnego otoczenia biznesu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2000.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Rachunkowość i skarbowość
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia magisterskie na kierunku ekonomia to kompleksowe zestawienie poszerzonej wiedzy ogólnoekonomicznej oraz specjalistycznej w zakresie dwóch specjalności. W przedmiotach ogólnych i kierunkowych kluczowe jest podejście do problemów ekonomicznych w przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik, w tym także metod ilościowych. Oprócz zaawansowanej mikroekonomii i makroekonomii student ma możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy podczas przedmiotu zastosowanie oprogramowania analitycznego w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

Ogólna wiedza z zakresu m.in. E-biznesu, ekonomii międzynarodowej czy ekonomii zrównoważonego rozwoju pozwoli absolwentowi kierunku posiąść szerokie horyzonty w zaawansowanej materii ekonomicznej, z podkreśleniem bieżących problemów na świecie. Z uwagi na rosnące oczekiwania rynku pracy na szeroko rozumianych specjalistów m.in. w zakresie rachunkowości, czy prowadzenia działalności gospodarczość w planie studiów wypracowano przestrzeń dla zagadnień w zakresie Protokołu dyplomatycznego i etykiety menedżera. Uzupełnieniem wskazanych obszarów ogólnych są dwie grupy zajęć do wyboru w zakresie tzw. specjalności.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
ekonomia menedżerska
Rachunkowość i doradztwo finansowe

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia magisterskie na kierunku ekonomia to kompleksowe zestawienie poszerzonej wiedzy ogólnoekonomicznej oraz specjalistycznej w zakresie dwóch specjalności. W przedmiotach ogólnych i kierunkowych kluczowe jest podejście do problemów ekonomicznych w przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik, w tym także metod ilościowych. Oprócz zaawansowanej mikroekonomii i makroekonomii student ma możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy podczas przedmiotu zastosowanie oprogramowania analitycznego w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

Ogólna wiedza z zakresu m.in. E-biznesu, ekonomii międzynarodowej czy ekonomii zrównoważonego rozwoju pozwoli absolwentowi kierunku posiąść szerokie horyzonty w zaawansowanej materii ekonomicznej, z podkreśleniem bieżących problemów na świecie. Z uwagi na rosnące oczekiwania rynku pracy na szeroko rozumianych specjalistów m.in. w zakresie rachunkowości, czy prowadzenia działalności gospodarczość w planie studiów wypracowano przestrzeń dla zagadnień w zakresie Protokołu dyplomatycznego i etykiety menedżera. Uzupełnieniem wskazanych obszarów ogólnych są dwie grupy zajęć do wyboru w zakresie tzw. specjalności.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Elektrotechnika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent kierunku elektrotechnika jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki informatyczno-elektronicznej. Studia pierwszego stopnia – inżynierskie, zapewniają absolwentowi teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych i odnawialnych źródeł energii (w zależności od specjalności). Absolwenci kierunku elektrotechnika znajdują zatrudnienie w: przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, elektromechanicznym, energetycznym, jako programiści sterowników, jako projektanci sprzętu elektrycznego, w serwisach, w utrzymaniu produkcji wielkich zakładów przemysłowych, a także w małych firmach zajmujących się ogólnie rozumianym sprzętem elektrycznym, czy wreszcie zakładają własną działalność gospodarczą, zajmując się dystrybucją, wykonawstwem i serwisem. Szczególnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się absolwenci specjalności SAiE, chętnie zatrudniani przy obsłudze robotów, czy też urządzeń automatyki, a absolwenci specjalności OZE znajdą zatrudnienie w energetyce odnawialnej. Wysokie umiejętności praktyczne absolwentów kierunku elektrotechnika, stają się podstawą szybkiej kariery zawodowej. Wielu z nich podejmuje studia magisterskie, wielu podnosi swoje kompetencje zawodowe na stypendiach i kursach zagranicznych. Daje to powody do szybkich awansów na wyższe stanowiska oraz osiągania wyższych zarobków.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Odnawialne źródła energii
Systemy automatyki i elektroniki

Eletrotechnika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent kierunku elektrotechnika jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki informatyczno-elektronicznej. Studia pierwszego stopnia – inżynierskie, zapewniają absolwentowi teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych i odnawialnych źródeł energii (w zależności od specjalności). Absolwenci kierunku elektrotechnika znajdują zatrudnienie w: przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, elektromechanicznym, energetycznym, jako programiści sterowników, jako projektanci sprzętu elektrycznego, w serwisach, w utrzymaniu produkcji wielkich zakładów przemysłowych, a także w małych firmach zajmujących się ogólnie rozumianym sprzętem elektrycznym, czy wreszcie zakładają własną działalność gospodarczą, zajmując się dystrybucją, wykonawstwem i serwisem. Szczególnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się absolwenci specjalności SAiE, chętnie zatrudniani przy obsłudze robotów, czy też urządzeń automatyki, a absolwenci specjalności OZE znajdą zatrudnienie w energetyce odnawialnej. Wysokie umiejętności praktyczne absolwentów kierunku elektrotechnika, stają się podstawą szybkiej kariery zawodowej. Wielu z nich podejmuje studia magisterskie, wielu podnosi swoje kompetencje zawodowe na stypendiach i kursach zagranicznych. Daje to powody do szybkich awansów na wyższe stanowiska oraz osiągania wyższych zarobków.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Odnawialne źródła energii
Systemy automatyki i elektroniki

Filologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent kierunku filologia uzyskuje umiejętności z języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (dla specjalności język angielski w biznesie i zarządzaniu, lingwistyka stosowana i filologia angielska), a z języka niemieckiego na poziomie B2; w przypadku specjalności język angielski w biznesie i zarządzaniu język niemiecki (jak również drugi język obcy do wyboru), co najmniej na poziomie B2.

Program kształcenia opiera się na rozbudowanym, sześciomiesięcznym systemie praktyk oraz kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności studentów w trakcie zajęć o charakterze warsztatowym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
Lingwistyka stosowana
Język angielski w biznesie i zarządzaniu

Kosmetologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Rynek kosmetyczny rozwija się bardzo dynamicznie, co sprzyja wzrostowi liczby gabinetów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej czy salonów odnowy biologicznej. Fakt ten w połączeniu z rosnącą rolą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i medycznych w zakresie medycyny estetycznej sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na odpowiednio wykształconych w tej dziedzinie specjalistów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Uczelnia oferuje możliwość studiowania na kierunku Kosmetologia. Bezpłatne, trzyletnie studia realizowane w trybie stacjonarnym kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kryminalistyka z kryminologią
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent studiów I stopnia, o profilu praktycznym, na kierunku KRYMINALISTYKA Z KRYMINOLOGIĄ posiadał będzie szerokie spektrum wiedzy i umiejętności, które pozwolą mu, w podstawowym wymiarze lecz sprawnie, realizować zadania przypisane licznym instytucjom bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, jak na przykład: policja, straż miejska, kuratorska służba sądowa, służba więzienna, straż graniczna i służby celne. Ponadto znajdzie zatrudnienie w podmiotach sektora ubezpieczeń, czy instytucjach i organizacjach o charakterze pozarządowym, których działalność zorientowana jest na problematykę bezpieczeństwa społecznego, profilaktyki społecznej oraz przeciwdziałania i wykrywania przestępczości.

W procesie kształcenia przeważać będą zajęcia o charakterze praktycznym, w szczególności laboratoria, projekty, ćwiczenia. Podczas zajęć wykorzystywany będzie specjalistyczny sprzęt służący realizowaniu czynności z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Zasady działania i posługiwania się tym sprzętem prezentowane będą przede wszystkim przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria produkcji
Metody komputerowe w projektowaniu maszyn
Pojazdy i maszyny robocze

Mechanika i Budowa Maszyn
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria produkcji
Metody komputerowe w projektowaniu maszyn
Pojazdy i maszyny robocze

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski
Zalety studiowania PIELĘGNIARSTWA w PUSS w Pile:  
  • zajęcia w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych,
  • sale bogato wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny i szkoleniowy,
  • bezpłatne studia licencjackie,
  • miejsce w akademiku,
  • przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych,
  • posiadamy pozytywną opinię Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • dyplomy honorowane w krajach Unii Europejskiej,
  • skale ocen i punkty ECTS zgodne z programami w innych krajach w Unii Europejskiej,
  • szanse na zatrudnienie w kraju i poza jego granicami,
  • stypendia naukowe, socjalne i unijne.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Praca socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek jest odpowiedzią na społeczne problemy współczesnego świata takie jak: wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, uchodźstwa, chorób, penalizacji. Podstawą programu studiów jest wiedza z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, nauk społeczno-prawnych, polityki społecznej. W toku studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę związaną z diagnozowaniem sytuacji i zjawisk powodujących stan zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia grup i osób potrzebującej wsparcia i pomocy. Ponadto zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę do praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz oceny podejmowanych działań służących rozwiązywaniu identyfikowanych zagrożeń społecznych.

Absolwent pracy socjalnej będzie przygotowany do rozwiązywania problemów dotykających współczesną rodzinę, osoby niepełnosprawne, chore, w podeszłym wieku i osoby z grup ryzyka. Studenci poznają również zagadnienia form i metod oddziaływania na postawy i zachowania ludzi, sposoby motywowania oraz aktywizowania osób do samodzielnego podejmowania działań naprawczych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Coaching i mentoring
Interwencja kryzysowa z elementami terapii
Praca socjalna z jednostką i grupą

Praca Socjalna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek jest odpowiedzią na społeczne problemy współczesnego świata takie jak: wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, uchodźstwa, chorób, penalizacji. Podstawą programu studiów jest wiedza z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, nauk społeczno-prawnych, polityki społecznej. W toku studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę związaną z diagnozowaniem sytuacji i zjawisk powodujących stan zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia grup i osób potrzebującej wsparcia i pomocy. Ponadto zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę do praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz oceny podejmowanych działań służących rozwiązywaniu identyfikowanych zagrożeń społecznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2000.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Coaching i Przywództwo
Interwencja kryzysowa z elementami terapii
Wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej
Zarządzanie projektami socjalnymi

Praca Socjalna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek jest odpowiedzią na społeczne problemy współczesnego świata takie jak: wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, uchodźstwa, chorób, penalizacji. Podstawą programu studiów jest wiedza z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, nauk społeczno-prawnych, polityki społecznej. W toku studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę związaną z diagnozowaniem sytuacji i zjawisk powodujących stan zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia grup i osób potrzebującej wsparcia i pomocy. Ponadto zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę do praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz oceny podejmowanych działań służących rozwiązywaniu identyfikowanych zagrożeń społecznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2000.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Coaching i przywództwo
Interwencja kryzysowa z elementami terapii
Wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej
Zarządzanie projektami socjalnymi

Ratownictwo medyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Wprowadzenie w dniu 8 września 2006 roku Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyczyniło się do stworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach tego systemu istotne miejsce zajmują zespoły ratownictwa medycznego podejmujące medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. Istotą kształcenia na kierunku jest przygotowanie odpowiednich pracowników dla potrzeb rynku usług medycznych, premiującego wykształcenie wyższe oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i posiadanej wiedzy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Transport
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, systemów transportowych i organizacji funkcjonowania środków transportu, a także zaplecza technicznego transportu. Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent, przygotowuje go do rozwiązywania różnorodnych, często złożonych problemów związanych z logistyką i ekonomiką transportu, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowaniem ruchem w odniesieniu do transportu drogowego. Takie wykształcenie obejmujące wiedzę z zakresu infrastruktury środków technicznych, sterowania oraz problemów organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie transportu, jest nowoczesne i zgodne z interdyscyplinarnym charakterem transportu jako dziedziny nauki. Absolwenci kierunku transport znajdują zatrudnienie w: działach transportu w przedsiębiorstwach; centrach logistycznych i dystrybucyjnych; specjalistycznych firmach świadczących usługi transportowe; specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej; zakładach transportu regionalnego i miejskiego; przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych; firmach zaplecza technicznego środków transportu; jednostkach zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego; ośrodkach ruchu drogowego i szkołach nauki jazdy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Logistyka transportu
Transport drogowy

Transport
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, systemów transportowych i organizacji funkcjonowania środków transportu, a także zaplecza technicznego transportu. Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent, przygotowuje go do rozwiązywania różnorodnych, często złożonych problemów związanych z logistyką i ekonomiką transportu, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowaniem ruchem w odniesieniu do transportu drogowego. Takie wykształcenie obejmujące wiedzę z zakresu infrastruktury środków technicznych, sterowania oraz problemów organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie transportu, jest nowoczesne i zgodne z interdyscyplinarnym charakterem transportu jako dziedziny nauki. Absolwenci kierunku transport znajdują zatrudnienie w: działach transportu w przedsiębiorstwach; centrach logistycznych i dystrybucyjnych; specjalistycznych firmach świadczących usługi transportowe; specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej; zakładach transportu regionalnego i miejskiego; przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych; firmach zaplecza technicznego środków transportu; jednostkach zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego; ośrodkach ruchu drogowego i szkołach nauki jazdy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Logistyka transportu
Transport drogowy